Přidat stránku pod názvem:

Odělení legislativně-právní


   Dopředu   1 2 4

Převody pozemků ve zvláště chráněných území

Navazujeme na informaci z minulého Zpravodaje SČMBD a sdělujeme, že dne 7.1.2004 proběhlo jednání za účasti Ing. Vaníčka a JUDr. Zatočila s představiteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tedy organizační složkou státu, která zabezpečuje převody pozemků ve zvláště chráněných území.

 

Převody pozemků ve vlastnictví státu

Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR ve znění pozdějších předpisů. Na webové stránce SČMBD již byla členská družstva informována o vývoji a opatřeních SČMBD ve věci převodu pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví bytových družstev podle § 60a a § 60c zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR ve znění pozdějších předpisů.

 

Pravidla pro užívání počítačových programů

Na základě požadavku členských družstev předkládá svaz vzor směrnice, která upravuje systém pravidel pro kontrolu užívání počítačových programů v souladu s platnými právními předpisy.

 

Provádění stavebních úprav bytů nájemníky

Z judikatury. V souvislosti s konkrétním sporem mezi bývalým nájemníkem-členem družstva a družstvem, který skončil pravomocným rozsudkem odvolacího soudu, můžeme konstatovat tyto závěry:

 

Společné televizní antény

Dopad autorského zákona. SČMBD se obrátilo s dotazem, týkající se dopadu autorského zákona na provozovatele STA, na příslušný odbor ministerstva kultury.

 

Činnost oddělení

 

Kontakty

 
   Dopředu   1 2 4

Nahoru