Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   3 4 5 6 8 10 11 12 13   Další   

Nové články pro registrované uživatele

Upozorňujeme registrované uživatele na aktuální informace v sekci Metodika - Oddělení ekonomické: - postup při vyúčtování tepla na přelomu let 2009/2010 po změně sazby DPH - podkladové materiály pro účastníky seminářů pro ekonomy, které budou probíhat během února a začátkem března t.r.

 

Daňové přiznání k DPH

Nové přiznání k DPH pro rok 2010

 

Paušální výdaj na dopravu

Nepřímou novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2009 Sb. byla do §§ 24, 25 a 28 doplněna ustanovení o tzv. paušálu na dopravu

 

Služby spojené s užíváním bytů - právní úprava v r. 2010

Ministerstvo financí nově zařadilo služby spojené s užíváním nájemního bytu mezi regulované ceny

 

Hrazení oprav v bytě od 1.1. 2010

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se s účinností od 1.1. 2010 mění nařízením vlády č. 174/2009 Sb., čímž dochází ke změně ve vymezení drobných oprav bytu a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu , které je povinen hradit nájemce

 

Změna zákona o dani z nemovitostí

Změny sazeb daně z pozemků a daně ze staveb od 1.1. 2010

 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Změna sazeb DPH od 1.1. 2010

 

Nová kniha pro účetní bytových družstev

Ing. Alena Vyštejnová vydala v nakladatelství Linde publikaci "Účetnictví bytových družstev".   Knížku u nás můžete zakoupit za cenu 185 Kč (běžná cena v knihkupectví je 230 Kč). Kniha bude prodávána i na seminářích pořádaných ekonomickým oddělením. Knihu není možné posílat na dobírku.

 

Nová kniha pro ekonomy bytových družstev

Ing. Lenka Haráková vydala v nakladatelství Linde publikaci Bytová družstva - Zvláštnosti při uplatňování daně z příjmů právnických osob a DPH v bytových družstvech. Knížku u nás můžete koupit za cenu 135 Kč (běžná cena v knihkupectví je 170 Kč); bude též k dispozici na konzultačních dnech a na seminářích pořádaných ekonomickým oddělením. Knihu není možné posílat na dobírku.

 

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

    Dnem 1.8.2009 nabyl účinnosti zákon č. 221/2009 Sb., který zavádí pro zaměstnavatele slevy na pojistném na jeho některé zaměstnance. Cílem těchto slev je zachovat zaměstnanost u osob zejména s velmi nízkými příjmy.

 

Změna názvu Fondu ČSOB bytových družstev od 1. září 2009

 

NABÍDKA BEZPEČNÉHO ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků prostřednictvím státních dluhopisů.

 

Statistický výkaz členských družstev SČMBD za rok 2008

Podle článku 5 odst. 3e) stanov SČMBD, uveřejněných ve Zpravodaji SČMBD č. 4/2007 jsou  družstva povinna poskytovat pro činnost svazu nezbytně nutné informace v rozsahu právních předpisů o statistice, jejichž rozsah vymezilo představenstvo.

 

Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek (doplněný text)

Příklady stanovení základu daně z příjmů právnických osob SVJ za r. 2008

 
   Dopředu   3 4 5 6 8 10 11 12 13   Další   

Nahoru