Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   7 8 9 10 12

Novela zákona o zaměstnanosti - zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností

Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ( Sbírka zákonů, částka 172/2001).

 

Účtování společenství vlastníků jednotek

Příklady účtování společenství vlastníků jednotek - právnické osoby, které nemá vlastní bankovní účet (článek bude zveřejněn též ve Zpravodaji SČMBD č.2/2002).

 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Dnem 1. ledna 2002 nabyla účinnosti vyhláška MF č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů, částka 176/2001).

 

Činnost oddělení

 

Kontakty

 
   Dopředu   7 8 9 10 12

Nahoru