Přidat stránku pod názvem:

Novinky

   Dopředu   10 15 16 17 18 20 22 23 24   Další   

Nové články pro registrované uživatele

Upozorňujeme registrované uživatele na aktuální informace v sekci Metodika - Oddělení ekonomické: - postup při vyúčtování tepla na přelomu let 2009/2010 po změně sazby DPH - podkladové materiály pro účastníky seminářů pro ekonomy, které budou probíhat během února a začátkem března t.r.

 

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.5.2009, sp. zn. 30 Cdo 85/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.1.2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.12.2008, sp. zn. 26 Cdo 2889/2008  

 

25. konzultační dny – 2. 2. 2010 v Praze a 4. 2. 2010 v Přerově

       Dne 2. 2. 2010 v Praze a 4. 2. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 25. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

RENOMIA, a. s., partner SČMBD pro oblast pojištění

Na základě výsledků výběrového řízení partnera v oblasti pojištění se rozhodnutím představenstva SČMBD  RENOMIA, a. s., stala partnerem SČMBD pro oblast pojištění. Toto partnerství přináší řadu výhod spojených se zvýšením kvality služeb v oblasti pojištění SČMBD.

 

Pojištění soukromých vozidel členů orgánů a zaměstnanců BD a SVJ

Oddělení pojištění SČMBD a RENOMIA, a. s. připravily pro členské subjekty mimořádnou nabídku pojištění soukromých vozidel. Nabídka je platná pro soukromá vozidla členů orgánů BD a SVJ (členové výboru, pověření vlastníci, revozoři atd.), zaměstnance BD a SVJ, členy orgánů SVJ, která spravují členská BD a pro rodinné příslušníky výše uvedených. Pojištění za zcela nestandardních podmínek při použití exkluzivních sazeb pojistného.

 

Pojištění služebních vozidel BD a SVJ

Oddělení pojištění SČMBD a RENOMIA, a. s. připravily pro členské subjekty mimořádnou nabídku pojištění vozidel. Nabídka je platná pro služební vozidla BD a SVJ.

 

Daňové přiznání k DPH

Nové přiznání k DPH pro rok 2010

 

Paušální výdaj na dopravu

Nepřímou novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2009 Sb. byla do §§ 24, 25 a 28 doplněna ustanovení o tzv. paušálu na dopravu

 

Služby spojené s užíváním bytů - právní úprava v r. 2010

Ministerstvo financí nově zařadilo služby spojené s užíváním nájemního bytu mezi regulované ceny

 

Hrazení oprav v bytě od 1.1. 2010

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se s účinností od 1.1. 2010 mění nařízením vlády č. 174/2009 Sb., čímž dochází ke změně ve vymezení drobných oprav bytu a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu , které je povinen hradit nájemce

 

Změna zákona o dani z nemovitostí

Změny sazeb daně z pozemků a daně ze staveb od 1.1. 2010

 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Změna sazeb DPH od 1.1. 2010

 

Nová kniha pro účetní bytových družstev

Ing. Alena Vyštejnová vydala v nakladatelství Linde publikaci "Účetnictví bytových družstev".   Knížku u nás můžete zakoupit za cenu 185 Kč (běžná cena v knihkupectví je 230 Kč). Kniha bude prodávána i na seminářích pořádaných ekonomickým oddělením. Knihu není možné posílat na dobírku.

 

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010

Dne 26.11.2009 se konala tisková konference ERÚ k cenám energie pro rok 2010. Předkládáme materiál, který byl presentován na tiskové konferenci.

 

Měření teplé vody na patě objektu

Svaz českých a moravských bytových družstev na základě své žádosti obdržel stanovisko Státní energetické inspekce popisující problematiku měření teplé vody.   

 
   Dopředu   10 15 16 17 18 20 22 23 24   Další   

Nahoru