Přidat stránku pod názvem:

Ke stažení: Koš

 

Nemažte, prosím, tuto složku, je to záchranná síť pro vaše dokumenty.

 

Složky

Soubory

Informace k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů
Připravovaný zákon by mohl ulevit BD a SVJ v oblasti registrace "skutečných majitelů". V případě SVJ možná nebude třeba zápis provádět vůbec, v případě BD by se informace mohly automaticky...
Z tisku: BA 12/2019 k opravám částí domu vymezených do 2013 jako součást jednotky
V Bulletinu advokacie č. 12/2019 vyšel článek se zajímavým pohledem Mgr. Růžičky z PF UP v Olomouci na vymezení společných částí podle zákona o vlastnictví bytů. Soustředil se na části domu, které...
Rozdíly mezi družstevním a vlastnickým bydlením
V souvislosti s převody jednotek do vlastnictví se množí dotazy na rozdíly mezi družstevním a vlastnickým bydlením. Tento zjednodušený přehled uvádí základní body, které mohou členská družstva...
Informace o navržených zákonech ke zmírnění dopadů mimoř. situace - aktualizováno
Připravované předpisy dopadající na BD a SVJ ve stavu před projednáním v senátu 16.4.2020 (aktualizovaná verze podle stavu schváleného poslaneckou sněmovnou dne 8.4.2020)
Vzor rozhodnutí per rollam ve společenství bez vzniku SVJ
K dispozici je vzor návrhu, vzor vyjádření k  návrhu a vzor oznámení výsledků hlasování. Použije se pro společenství, v němž SVJ jako právnická osoba dosud nevzniklo. Text je až na určení...

‹‹      30 90

Vytvoření složky: 07.02.2018 17:47 admin
Počet zobrazení: 1265