Přidat stránku pod názvem:

Městský obvod Pardubice V připravil projekt na čerpání evropských financí

Dne 9. 5. 2008 byl v Krajských novinách (Kraj Vysočina) zveřejněn rozhobor  se starostou V. městského obvodu Jaroslavem Kňavou.

 

Evropské peníze výrazně pomohou zlepšit stav bytových domů a veřejných prostranstvích na pardubických sídlištích Dukla a Višňovka. Pouze tyto dvě lokality z celých Pardubic budou žádat o dotace z fondů EU na zlepšení kvality života v oblasti bydlení. Pozitivní roli přitom sehrály zejména pečlivě připravené projekty, které Městský obvod Pardubice V, kam obě sídliště patří, zpracoval. O okolnostech čerpání evropských prostředků jsme hovořili se starostou obvodu Jaroslavem Kňavou.

Co tedy konkrétně, pane starosto, váš obvod pro společenství vlastníků bytových jednotek v rámci čerpání peněz z fondů EU připravil?

Před čtyřmi lety jsme připravili studii na revitalizaci a humanizaci sídlišť Dukla a Višňovka, kterou jsme nazvali urbanistickou studií, aby se stala součástí územního plánu. Na základě toho, jsme začali zpracovávat projekty, které jsme mohli předložit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které zaštiťuje příjem dotací pro města a obce. V rámci Integrovaného operačního programu jsme jako město Pardubice měli možnost zpracovat Integrovaný plán rozvoje města, do kterého jsme zahrnuli celou Duklu a Višňovku. V tomto území, pokud se nám podaří zpracovávat projekty, můžeme čerpat finanční prostředky zřejmě až do výše 400 milionů korun. Jsou připravena pravidla určující velikost podílu soukromých vlastníků domů, jak velké prostředky mohou být čerpány na zeleň, komunikace a podobně. Pokud se všechny domy zapojí do tohoto programu, půjde na jejich opravy podle současných pravidel 50% z celkové částky. Konečnou částku si vyspecifikují samotná společenství vlastníků, která přijdou se svými projekty, polovina nákladů na jejich realizaci pak bude hrazena z evropských fondů.

Budeme-li mluvit o konkrétním příkladu: společenství vlastníků se rozhodne na bytovém domě opravit střechu a plánované náklady budou sto tisíc. Připraví projekt a co bude dál? Jak se toto společenství dostane k evropské dotaci? Bude mít jistotu, že nepřipraví projekt a nakonec žádné evropské peníze nedostane?

Nejprve řeknu, že finanční limit jejich projektu není žádný. Společenství může rozhodnout, že pouze přeloží střešní krytinu za 200 tisíc korun nebo se rozhodne, že postaví na domě zcela novou střechu za dva miliony. Nebo může společenství vlastníků rozhodnout o rekonstrukci celého domu za 10 milionů... Vždy to ale bude znamenat, že padesát procent nákladů společenství zaplatí. Ta druhá polovina financí, která bude z evropských fondů, je přitom pojištěná tím, že o jejím přidělení bude rozhodnuto předem. My nyní do určitého data musíme shromáždit všechny projekty jednotlivých společenství, ke kterým se písemně přihlásí, plánované práce se ocení, což lze udělat i odhadem a tyto požadavky budou odeslány na ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud její komise rozhodne, že peníze sem přijdou, mohou společenství vlastníků čerpat až polovinu nákladů z evropských prostředků.

Tento projekt zahrnující dvě velká sídliště je minimálně v Pardubicích unikátní a to, co obvod připravil, bylo také ministerstvem pro místní rozvoj označeno jako pilotní projekt. Jaké byly náklady městského obvodu na přípravu?

Připravena nebyla jenom Dukla a Višňovka, obě lokality byly ale nejpřipravenější. Během šesti let, po které jsme všechno chystali, nás příprava stála kolem čtyř milionů korun.

Obyvatelstvo Dukly a Višňovky tvoří především starší občané. Nemůže veškerá snaha obvodu přijít vniveč, pokud se tito lidé většinou důchodového věku v rámci společenství vlastníků rozhodnou do svých bytů a domů neinvestovat?

Veškeré studie, které jsme připravovali, jsme dělali společně s občany. Pořádali jsme setkání se zástupci společenství vlastníků a hovořili jsme s nimi o tom, co by oni sami chtěli zlepšovat, včetně otázky oprav jejich domů. Samozřejmě se stalo, že některé domy se opravují už nyní nebo jsou už opraveny, mnoho společenství ale počkalo a chystá opravy až na dobu, kdy polovinu nákladů bude možné uhradit prostřednictvím evropských fondů. Ale i těch, kteří už něco opravili, se tyto projekty týkají. Na každém domě je potřeba něco udělat a i když například společenství nechalo opravit fasádu, je nutné rekonstruovat rozvody nebo vyměnit okna. Nemyslím si ale, že by to bylo tak, že ti starší by do toho nechtěli jít. Lidé si už uvědomují, že mají nějaký majetek, a pokud do něj bude investováno, zvyšuje se jeho hodnota. A to si uvědomují všichni, ti starší možná i víc.

Jaký očekáváte výsledek, tedy kolik očekáváte z hlediska finančního objemu připravených projektů?

Každá koruna, která se sem dostane, bude dobrá. Ať je to milion nebo sto milionů. Někteří lidé budou opatrní právě kvůli těm padesáti procentům, které do toho vlastníci musí investovat. Ale jsem optimista, protože všechna společenství plánují opravy a rekonstrukce a toto je výborná příležitost získat poměrně značný příspěvek. Očekávám zájem velký a pokud ze strany společenství dáme dohromady padesát až osmdesát milionů, tak budu velmi rád.

Počet projektů společenství vlastníků domů a jejich finanční objem ovlivní i výši dotací pro veřejná prostranství, je to tak? Lidé tedy ovlivní nejenom budoucí podobu svého domu, ale i jeho okolí...

Ano. Pokud žádostí od soukromníků bude 100 milionů, můžeme na veřejná prostranství žádat o 100 milionů. Obvod má všechny projekty na zeleň, komunikace, parkovací atd. připraveny a podle toho, o kolik prostředků budou žádat společenství, o tolik budeme žádat i my.

Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice (PR)

Nahoru