Přidat stránku pod názvem:

Kontrola cen tepla

Pracovní podklad pro potřebu členů SČMBD

Po 1. říjnu 2005 došlo zejména v důsledku změn cen zemního plynu k řadě pohybů cen tepla dodávaného ze soustav CZT, z blokových a z domovních kotelen. V převážné většině případů při tom dochází ke zvyšování cen tepla na poměrně vysoké hodnoty, často ne zcela odpovídající veřejně deklarovaným změnám cen energetického paliva.
Vzhledem k tomu, že náklady na teplo k vytápění a k přípravě teplé vody jsou dominantní položkou mezi náklady na provoz domovních objektů je nejen pochopitelné, ale i nezbytně nutné této problematice v současné době věnovat zvýšenou pozornost.
K umožnění alespoň orientačních prověrek cen tepelné energie od externích dodavatelů byl proto vypracován následující materiál pro potřeby SČMBD a jeho členských organizací.


Kompletní materiál nejdete v připojeném souboru.

Připojené soubory
Kontrola cen tepla ( Kontrola cen tepla.doc 51.00 KB )

 

Nahoru