Přidat stránku pod názvem:

Komentář Víta Vaníčka k podpoře oprav panelových domů v Hospodářských novinách

Hospodářské noviny dnes (1.3.2006) otiskly na straně 11 komentář předsedy SČMBD Víta Vaníčka k státní politice (ne)podpory regenerací panelových domů. Přetiskujeme text komentáře.

(Hospodářské noviny, 1. března 2006, s. 11) Vláda schválila minulý týden vládní nařízení, kterým upravuje podmínky použití peněz ze Státního fondu rozvoje bydlení na dotace části nákladů spojených s opravami panelových domů. Především se jedná o tzv. havarijní program, který bez problémů fungoval od roku 1998. Překvapivě padlo rozhodnutí o nutnosti prověření slučitelnosti programu s podmínkami Evropské unie o volné hospodářské soutěži a obchodu mezi členskými státy (tzv. notifikace). Do ukončení notifikace má být havarijní program přeřazen do systému podpor malého rozsahu.

Co tato dvě rozhodnutí znamenají pro vlastníky panelových domů a pro jejich obyvatele? Prakticky okamžité zastavení, resp. nezahájení dalších plánovaných rekonstrukcí přesahujících limit maximálně 100 tisíc EUR - asi 2,8 mil. Kč - jednomu žadateli v průběhu tří let. Bytová družstva sdružená ve Svazu českých a moravských bytových družstev spravují více než patnáct procent všech bytů v České republice a většina z oněch téměř sedmi set tisíc bytů je v panelových domech.

Trvalo nám dlouhá léta přesvědčit členy a další bydlící o nutnosti platit do fondů oprav cca tisíc korun měsíčně nad rámec běžných oprav, aby si tak každá samospráva vytvářela rezervu na financování komplexní opravy svého domu s pomocí státních podpůrných programů. V mnohých bytových družstvech proběhla technická příprava oprav, je zpracovaná projektová dokumentace, proběhla výběrová řízení. Rozhodnutím vlády z minulého týdne je snaha obyvatel paneláků o bezpečnější a důstojnější bydlení na dlouhou dobu umrtvena.
Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev

Původní verze komentáře byla o něco delší, Hospodářské noviny ho po konzultaci s námi kvůli omezenému tiskovému prostoru zkrátily. Tady nabízíme originální text:

Úvodní informace
Třicet procent našich spoluobčanů bydlí v „panelácích“, tj. v domech postavených panelovou technologií v letech 1950 až 1990. Tyto domy vesměs vykazují více či méně závažné poruchy, dané použitou technologií a kvalitou tehdejších materiálů a práce. Celkový rozsah finančních prostředků potřebných pro odstranění závad a uvedení domů do technicky odpovídajícího stavu se pohybuje v řádu 400 miliard korun. Většinu potřebných zdrojů musí obstarat vlastníci ( bytová družstva, obce a další právnické a fyzické osoby ), nicméně stát, který uznal, že problémy vad panelové technologie byly zaviněny někdejšími chybnými státními rozhodnutími, dosud podporoval opravy panelových domů a bytů dvěma programy. Programem PANEL od roku 2001 a „havarijním programem“ od roku 1998.


Komentář
Vláda schválila minulý týden vládní nařízení, kterým upravuje podmínky použití peněz ze Státního fondu rozvoje bydlení na dotace části nákladů spojených s opravami panelových domů. Především se jedná o tzv. havarijní program, který bez problémů fungoval od roku 1998. Překvapivě a bez předchozí konzultace s odbornou veřejností padlo rozhodnutí o nutnosti prověření slučitelnosti programu s podmínkami Evropské unie o volné hospodářské soutěži a obchodu mezi členskými státy (tzv. notifikace). Do ukončení notifikace má být havarijní program přeřazen do systému podpor malého rozsahu (de minimis).

Co tato dvě rozhodnutí znamenají pro vlastníky panelových domů a pro jejich obyvatele? Prakticky okamžité zastavení, resp. nezahájení dalších plánovaných rekonstrukcí přesahujících limit de minimis (max. 100 tisíc EUR – asi 2,8 mil. Kč - jednomu žadateli v průběhu tří let). Jak potvrdil ministr pro místní rozvoj Radko Martínek v novinovém rozhovoru 23.2.2006 - to stačí „asi na padesát bytů při průměrném nákladu 55 tisíc korun na byt “ u jedné právnické osoby – například bytového družstva.

V praxi to bude vypadat následovně: bytová družstva a obce, které průběžně opravují řekněme dva, tři domy ročně, nyní s opravou skončí a těm občanům, na které se zatím nedostalo, budou vysvětlovat smysl vládního rozhodnutí. A budou čekat buď tři roky na další limit, nebo v lepším případě na úspěšné ( ! ) dokončení jednání o slučitelnosti, tedy notifikace.

Tady je třeba připomenout, že podle čl. 87 a 88 smlouvy o založení EU jsou slučitelné takové státní podpory, které napravují vážné poruchy v hospodářství některého členského státu – a to masová panelová výstavba v minulé éře bezpochyby je. Naopak slučitelné nejsou podpory, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy – a to naopak naše paneláky bezpochyby nečiní. Tak čeho se naše vláda tak nečekaně lekla?

O výsledku v Bruselu můžeme jenom spekulovat – noviny se hemží zprávami o bruselské byrokracii. Osobně mohu doložit, že například notifikace jiného podpůrného programu PANEL se táhne od loňského února a přes veškeré písemné přísliby ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu pro rozvoj bydlení je jeho ukončení v nedohlednu. Přitom díky programu PANEL zrekonstruovala jenom bytová družstva v uplynulých letech přes 500 akcí zahrnujících asi čtrnáct tisíc bytů v hodnotě výrazně přesahující dvě miliardy korun. Na rok 2005 bylo připraveno dalších cca osmdesát akcí v hodnotě přes 240 milionů korun, které ale kvůli omezení (probíhající notifikace a převedení do systému podpor malého rozsahu) čekají na své zahájení.

Už slyším rozhořčené reakce, které budou výše uvedené vládní rozhodnutí bránit ochranou koncového uživatele před eventuelní hrozbou vracení dotací nebo penalizace. Tomu bych rozuměl za předpokladu, že by se tak vláda chovala od začátku našeho vstupu do Evropské unie – tedy minimálně již dva roky. Proč ale vyplácelo ministerstvo pro místní rozvoj podpory u havarijního programu celý rok 2004 i 2005 bez omezení? Copak tam hrozba vrácení dotací a penalizace nehrozila? Přitom citované bruselské předpisy byly známé a platné dávno před naším přijetím do EU.

Bytová družstva sdružená ve Svazu českých a moravských bytových družstev spravují více než patnáct procent všech bytů v České republice a většina z oněch téměř sedmi set tisíc bytů je v panelových domech. Trvalo nám dlouhá léta přesvědčit členy a další bydlící o nutnosti platit do fondů oprav cca tisíc korun měsíčně nad rámec běžných oprav, aby si tak každá samospráva vytvářela rezervu na financování komplexní opravy svého domu s pomocí státních podpůrných programů. V mnohých bytových družstvech proběhla technická příprava oprav, je zpracovaná projektová dokumentace, proběhla výběrová řízení... Rozhodnutím vlády z minulého týdne je snaha obyvatel paneláků o bezpečnější a důstojnější bydlení na dlouhou dobu umrtvena.

Ing. Vít Vaníček
Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev 

Nahoru