Přidat stránku pod názvem:

Kladivo na bytové družstevnictví?

Lidové noviny dne 21.7.2007 uveřejnily článek nadepsaný „Páka na bytová družstva“. Text najdete v příloze. S ohledem na jeho obsah se nám zdá vhodnější titulek „Kladivo na funkcionáře družstev“. Svaz českých a moravských bytových družstev (svaz) nepokládá za vhodné vyjadřovat se k návrhům takové úrovně oficiálně. Alespoň zatím ne. Přesto chceme alespoň stručně objasnit, oč tu běží.

Formou rozhovoru s Petrem Kolářem uvádí v článku poslankyně ODS Zdeňka Horníková, že občanští demokraté chystají novelu zákona, na základě kterého by družstva měla za povinnost permanentně vydávat byty nebo jejich tržní hodnotu do vlastnictví odcházejícím členům. A to všechno vlastně proto, že se družstva nechovají ke svým členům jak mají.


Článek ale postrádá základní vysvětlení, proč se s převáděním bytů z vlastnictví družstva do vlastnictví člena družstva muselo posečkat, že zákony, na kterých má osobní podíl i výše jmenovaná poslankyně, měly a i dnes mají úroveň norem banánové republiky. Aby vůbec mohl začít být uplatňován zákon č. 72/1994 Sb., museli naši zákonodárci odhlasovat několik novel zákonů – přesto do dnešního dne není stav vyřešený. Některé instituty dosud vůbec nebyly přepracovány, přestože se všeobecně uznává, že zákon není dobrý, a nadále otázka pozemků je řešená v podstatě provizorně.

Náš svaz souhlasí s názorem poslance Tomáše Kvapila, který v článku uvádí, že transformační období pominulo; družstva prošla transformací a není důvod používat revoluční metody v době normálního stavu.

Situace kolem převádění bytů má svůj řád v rámci nedokonalé právní úpravy, v případech problémových je tu moc soudní. Jednoznačně podporujeme dopracování či úpravu stávajících norem, sami jsme se o to opakovaně marně pokoušel. Důvodem ke změnám ovšem není činnost či nečinnost funkcionářů družstev, ale absence či nedostatečné právní vědomí naších zákonodárců.

Svaz českých a moravských bytových družstev od roku 1994 připravil a předložil několik konkrétních návrhů právních norem týkajících se této problematiky. Předkládali jsme je různými cestami - prostřednictvím konkrétních poslanců, parlamentních výborů i členů vládního kabinetu. Nebyly ale přijaty. Máme své aktuální návrhy stále připraveny a nadále se budeme aktivně snažit o nápravu stávajícího stavu.

Jak je nám známo, Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje další novelu zákona o vlastnictví bytů. Věříme, že ministerstvo uzná za vhodné přizvat náš svaz ke spolupráci na této normě, jak nám již ostatně přislíbilo. Návrhy poslankyně Horníkové můžeme chápat jako výkřik osoby neznalé skutečného stavu věci; jsou k politování i k pozastavení se nad myšlenkovými pochody pseudopravicové političky. Jak ale chápat názory poslance Stanislava Křečka, který – ačkoli je právník - se v článku postavil za návrh paní poslankyně?

Nazývejme věci pravými jmény. Povinné vydávání majetku jedné osoby osobě druhé je v podstatě konfiskace a vyvlastňování. Je to snad trest za to, že si družstva i nadále drží pevné a nezastupitelné postavení v naší společnosti?! Dobře víme, že někteří naši politici považují družstva za přežitek totalitního režimu. Zapomněli snad na práva a svobody dané Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod? Opravdu chtějí podobné návrhy prosadit a uzákonit v demokratickém státě v srdci Evropy v 21. století?

Svaz českých a moravských bytových družstev bude proti takovým názorům vždy ostře vystupovat. V rámci svých možností budeme prosazovat nápravu stávajícího stavu a ochranu bytového družstevnictví před neoprávněnými útoky na jeho podstatu.
František Tlapák, manažer pro vnitřní a vnější komunikaci SČMBD

LN_2007_07_21_Paka_na_bytova_druzstva.pdf LN_2007_07_21_Paka_na_bytova_druzstva.pdf (43,24 KB)
 

Nahoru