Přidat stránku pod názvem:

Ještě ke Sdělení k zákonu o zaměstnanosti

Pokud člen statutárního orgánu, kterému tato funkce již zanikla, žádá o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, musí úřadu práce doložit zánik své funkce.

Některé úřady práce požadují rozhodnutí nejvyššího orgánu družstva o odvolání nebo vzdání se funkce (zápis ze shromáždění delegátů či z členské schůze), jiné zase požadují kopii žádosti o výmaz z obchodního rejstříku spolu s čestným prohlášením uchazeče o tom, že již k určitému datu není členem statutárního orgánu. Informaci o tom, jakým způsobem musí doložit zánik své funkce, získá uchazeč o zaměstnání na příslušném úřadu práce.

 

Nahoru