Přidat stránku pod názvem:

Jak může samospráva ovlivnit rozhodování družstva?

Do jaké míry a jakým způsobem mohou nájemníci, domovní důvěrníci, resp. zástupci samospráv ovlivnít rozhodování technického úseku SBD tak, aby byly jejich návrhy respektovány už v prvotní fázi, tj. v zadávacích podmínkách, a zejména z hlediska šetření fondu oprav? -- (V. K., Jablunkov)

Samospráva je organizační jednotkou družstva. Obvykle jde o středisko bytového hospodářství (zpravidla představované bytovým domem), jehož výstavba byla samostatně financována.

Orgány družstva, zajištujícími činnost samosprávy, jsou členská schůze a výbor samosprávy. Mezi kompetence těchto orgánů patří mj.:
  • projednávat plán činnosti příslušného střediska bytového hospodářství, včetně návrhu rozpočtu;
  • sledovat technický stav objektu příslušného střediska bytového hospodářství;
  • upozorňovat družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracovat při jejich zajišťování;
  • průběžně kontrolovat tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné" investice.

Odborné útvary družstva by v jakékoliv fázi zajišťování správy, údržby a oprav bytového fondu měly respektovat vůli orgánu samosprávy a vhodnou formou spolupracovat při vzájemném respektování stanov a vnitřních předpisů družstva.

JUDr. Jiří Zatočil, vedoucí legislativně-právního oddělení SČMBD
(Byt magazín, 2007/4)

Nahoru