Přidat stránku pod názvem:

Informace o připravovaných změnách v programu PANEL

Do konce měsíce června má vláda projednat novelu NV č. 299/2001 Sb., a to  včetně avizovaného navýšení prostředků určených na financování programu PANEL

Až o tři miliardy korun by se mohl zvýšit rozpočet programu Panel na opravy a modernizace panelových domů. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)  usiluje o to, aby byl letošní rozpočet tohoto programu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) navýšen na celkových 4,5 miliardy korun. Podle  ředitele odboru bytové politiky MMR Pavla Rakouše je návrh na změnu rozpočtu  nyní v připomínkovém řízení mezi členy vlády.

 

Vláda bude jednat také o změnách podmínek při udělování dotací. MMR navrhuje, aby nařízení vlády obsahovalo výčet prací, podle kterých se bude orientovat výše přiznané podpory. Na minimální úrovni rekonstrukčních prací by stát poskytoval podporu dvou procent. Širší rozsah opravy umožní získat žadateli podporu 2,5 procenta. Až čtyřmi procenty budou potom podpořeni ti, kteří se rozhodnou ke komplexní opravě panelového domu.

 Výše podpory by podle návrhu měla záviset na rozsahu prováděné rekonstrukce a škále opatření směřujících k úsporám energie. Do minimální úrovně rekonstrukčních prací by spadaly opravy lodžií a balkónů, sanace statiky nosné konstrukce či zateplení obvodového pláště domu. Do širšího rozsahu by bylo nutné, kromě oprav z první kategorie, naplánovat například  zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, instalaci termostatických ventilů či opravu nebo výměnu výtahu, včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty. Komplexní opravy pak budou podpořeny až čtyřmi procenty.

Nahoru