Přidat stránku pod názvem:

Informace o notifikaci programů na podporu oprav panelových domů

S ohledem na reakci bytových družstev k nepříznivému stavu ve věci notifikace programů na podporu oprav panelových domů uvádíme přehled kroků, které SČMBD dosud udělal a připravuje:

1. Předseda SČMBD ing. Vít Vaníček se v osobních dopisech s kritikou dosavadního postupu při notifikaci programů a s žádostí o pomoc obrátil na ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka, ministra průmyslu a obchodu ing. Milana Urbana, předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ing. Martina Pecinu a ředitele Státního fondu pro rozvoj bydlení JUDr. Jana Wagnera.

2. Řešení ke znovu obnovení programů se projednávala na představenstvu SČMBD dne 31. 1. 2006 za účasti ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka. Ministr slíbil, že se důrazně zasadí o vyřízení žádosti o notifikaci programu Panel v Bruselu.

3. Předseda SČMBD ing. Vít Vaníček předal písemnou informaci s analýzou problematiky na Úřad vlády s tím, aby se předseda vlády s nepříznivými dopady na bytová družstva seznámil.

4. SČMBD jedná s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o sjednocení výkladu článků 87 a 88 smlouvy o Evropském společenství. Usilujeme o takový výklad, kde bude stanoveno, že programy na podporu oprav panelových domů jsou slučitelné se společným trhem a nenarušují ani nehrozí narušit hospodářskou soutěž.
Pokud takovýto výklad neprosadíme, pak se musíme soustředit na urychlené projednání a notifikaci programů v Bruselu. Dosavadní průběh jednání ze strany vlády hodnotíme jako nedostatečný. Je třeba si uvědomit, že nedůrazný přístup vlády k realizaci programů má vážný ekonomický dopad na bytová družstva. Náhradní programy na principu „de minimis“ diskriminují bytová družstva a v této podobě jsou pro ně neakceptovatelné.

O výsledcích našich jednání Vás budeme pravidelně informovat.
Praha, 13. února 2006
Ing. Miloš Hejda, výkonný ředitel

Nahoru