Přidat stránku pod názvem:

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Svaz zastupuje členská družstva v jednáních s Vládou ČR, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době členové svazu vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. Mimo správy vlastních bytů a domů členská družstva vykonávají správu pro cca 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Svaz je tak prostřednictvím svých členů největším organizovaným správcem bytových domů v ČR.

Novinky

2

03

2021

Dotazy a odpovědi (COVID-19)

Autor Mgr. Kateřina Horáková

Byly aktualizovány podrobnější dotazy a odpovědi týkající se mimořádných opatření a fungování BD a SVJ. Ke stažení (po přihlášení) v legislativně-právní sekci jednak v rubrice dotazy a odpovědi zde: https://www.scmbd.cz/file/359/ nebo v e-knihovně (téma Covid-19) zde: https://www.scmbd.cz/file/362/. 

1

03

2021

Aktualizace rubriky Otázky a odpovědi

Autor Ing. Lenka Haráková

V E-Knihovně byly zveřejněny odpovědi na nové dotazy z ekonomické oblasti.

22

02

2021

SAINT-GOBAIN FÓRUM ONLINE – KRIZE BYDLENÍ - Pozvánka na online konferenci

Autor Ing Martin Hanák

Bude v Česku kde bydlet? V úterý 23. 2. 2021 od 10:00 hod vás zveme na online konferenci Saint-Gobain Fórum.  Téma: Krize bydlení - Bude v Česku kde bydlet?

17

02

2021

Žádost o navýšení alokace 78. výzvy IROP

Autor Ing Martin Hanák

Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová konstatovala nemožnost navýšení alokace 78. výzvy IROP.

29

01

2021

Vyhláška č. 525/ 2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Autor Ing. Lenka Haráková

Ministerstvo financí vydalo podle § 72 odst. 4 a 5 zákona  č . 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, formát elektronického formulářového podání a vzor formulářového podání. 

Všechny novinky