Přidat stránku pod názvem:

Dokument ke stažení

Poznámka: 

V Bulletinu advokacie č. 12/2019 vyšel článek se zajímavým pohledem Mgr. Růžičky z PF UP v Olomouci na vymezení společných částí podle zákona o vlastnictví bytů. Soustředil se na části domu, které jsou ve "starých" prohlášeních vymezeny jako součást jednotky, ačkoli podle kogentního ust. § 1160 o.z. by mělo jít vždy o části společné. V praxi má právní výklad otázky, nakolik platí "stará" prohlášení v nové úpravě zásadní dopad do možností oprav a výměny oken a balkonů zároveň se zateplením budovy. Autor dochází k rozumnému závěru, že z hlediska teoretického i praktického je třeba vykládat ustanovení § 1160 o.z. takovým způsobem, že za společné budou zde vymezené části domu považovány i v případě, kdy prohlášení vlastníka provedené za účinnosti zákona o vlastnictví bytů stanovuje jinak. 

Dosud však převažují právní názory opačné, tedy pokud jsou např. balkony nebo okna vymezeny v prohlášení přijatém do r 2013 jako součást jednotky, nemá společenství pravomoc rozhodnout o jejich opravě nebo výměně, ani je hradit ze společných prostředků (viz např. JUDr. Michaela Balousová: https://www.epravo.cz/top/clanky/vymena-oken-v-dome-a-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-107027.html/). Ke stejnému závěru, který není pro praxi ideální, dochází i stávající judikatura Nejvyššího soudu.

Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.

Počet stažení: 15
Poslední změna souboru: 2020-03-03 15:05:31
Soubor publikován: 2020-01-16 08:58:08