Přidat stránku pod názvem:

Dokument ke stažení

Dokument typu doc

Souběh funkcí 31 Cdo 4831/2017

Dokument typu doc | Velikost 92 kB

Poznámka: 

Velký senát se odchýlil od dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a došel k závěru, že člen statutárního orgánu obchodní korporace a tato obchodní korporace se mohou odchýlit od pravidla vyjádřeného v § 66 odst. 2 větě první obch. zák. (podle kterého se jejich vztah řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě) i tak, že si pro svůj vztah ujednají režim zákoníku práce. Takové ujednání však z jejich vztahu (jde-li o výkon činností spadajících do působnosti statutárního orgánu) neučiní vztah pracovněprávní; i nadále půjde o vztah obchodněprávní, který se řídí obchodním zákoníkem a dále – v důsledku smluvního ujednání – těmi (v úvahu přicházejícími) ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití nebrání kogentní právní normy upravující  postavení člena statutárního orgánu obchodní korporace a jeho vztah s obchodní korporací.

Typ souboru: Textový dokument Microsoft Office, vytvořený v editoru Word, otevřít lze v kancelářském balíku Microsoft Office či OpenOffice.org od verze 2.

Počet stažení: 281
Poslední změna souboru: 2018-05-23 14:07:39
Soubor publikován: 2018-05-23 13:15:36