Přidat stránku pod názvem:

Evropský družstevní konvent - co nám může přinést?

Na aktuální otázky ohledně plánovaného Evropského družstevního konventu v Praze odpovídá předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Ing. Vít Vaníček.

  • V červnu se v Praze uskuteční třetí evropský družstevní konvent, jehož organizátorem jsou Družstva Evropa. S čím se na něm bude prezentovat bytové družstevnictví?


Třetí evropský družstevní konvent v Praze je nejvýznamnější mezinárodní akcí evropského družstevnictví v tomto roce. Dokládá to jak předpokládaná účast zhruba 250 hostů, tak významných představitelů evropských institucí (například Jana Olssona z Evropského hospodářského a sociálního výboru, předpokládaná účast eurokomisaře Vladimíra Špidly) či zástupce české vlády. Smyslem setkání je podpora a prezentace družstevního sektoru jako celku, nikoli jeho jednotlivých částí – proto i naše prezentace bude zaměřena na propagaci bytového družstevnictví v kontextu celého družstevního sektoru.

  • Námětem jednání tohoto konventu je problematika evropského sociálního dialogu. Co je podle vás v této souvislosti nejpalčivější otázka právě bytového družstevnictví?


V České republice je jednoznačně největším problémem neexistující dlouhodobá definice pojmu „sociální bydlení“.. Představitelé českých vlád se v poslední době o vymezení tohoto pojmu sice pokusili, ale pouze ve vztahu k nové výstavbě a pod tlakem hrozícího zvýšení DPH na stavební práce. Dlouhodobé vymezení tohoto pojmu ve vztahu k trvanlivosti bytových staveb ale chybí. Problém je především v tom, že nám v bytové politice chybí definování sociální pomoci zaměřené na konkrétní osoby, protože pomoc dosavadní (např. program PANEL či havarijní program) jsou zaměřené na stavby a jejich technické nedostatky.

  • Myslíte si, že by konvent mohl být jedním z kroků, jak změnit přístup české státní i politické reprezentace k družstevnictví a zvláště pak k bytovým družstvům?


Doufám, že Konvent přinese do našich politických kruhů potřebnou osvětu. Máme totiž pocit, že si představitelé našeho státu zcela neuvědomují, jak velký podíl na hospodářských výsledcích evropských zemí – včetně České republiky – družstva mají. Pokud to pomůže například k tomu, že zmizí snahy omezit, nebo dokonce zrušit státní podporu oprav vad panelových technologií, bude to jen dobře.
(Byt magazín, 2007/5)

Nahoru