Přidat stránku pod názvem:

Evropská komise zvyšuje podporu v limitu de minimis na dvojnásobek

Evropská komise přijala 12. prosince 2006 nové nařízení o státní pomoci malým a středním podnikům. Jak známo - podle současného nařízení o státní pomoci de minimis je přípustná pouze finanční podpora státu do částky 100.000 eur po dobu tří let jednomu subjektu, jinak se může jednat o ovlivňování hospodářské soutěže. Od 1. ledna 2007 to ale bude jinak.

Od začátku roku 2007 totiž stoupá horní hranice povolené státní podpory v limitu de minimis na dvojnásobek, tedy 200.000 eur.

Je to součástí širšího balíčku reformy státní pomoci pod názvem Akční plán státní pomoci, který Evropská komise (EK) zahájila v červnu 2005. Tento pětiletý plán má za cíl především zjednodušení pravidel státní pomoci a snížení byrokratické zátěže. Současně ale usiluje i o snížení výše státních podpor, které členské státy poskytují svým společnostem a podnikům, a o lepší využití a zacílení této podpory na opatření vedoucí k hospodářskému růstu a vytváření nových pracovních příležitostí.

Z údajů EK o státní pomoci zveřejněných 11. prosince vyplývá, že ačkoli členské státy EU v minulém roce nesnížily úroveň státní pomoci, udělaly významný pokrok v lepším zaměření státní pomoci na inovace, životní prostředí a další projekty společného zájmu.

Nové nařízení Evropské komise přinese řadu změn, které mají usnadnit rozvoj malých a středních podniků, protože ty představují 99 % všech podniků v EU a vytváří 70 % HDP celé unie.

  • státní pomoc do výše 200.000 eur poskytnutých na období tří let nebude vyžadovat předchozí souhlas Komise. Toto opatření podnikům usnadní přístup k dotacím, zatímco Evropská komise se bude moci více zaměřit na monitorování „pokřivených“ případů;
  • vlády také budou moci nabízet garance k půjčkám malým a středním podnikům až do výše 1,5 milionů eur, aniž by musely podstoupit regulační zkoumání;
  • státní pomoc de minimis bude nyní také dostupná pro silniční dopravu a pro výrobu zemědělských produktů;
  • uvedené výjimky budou moci být uplatněny pouze v případě „transparentních“ typů pomoci – kde je možné předem vypočítat přesnou částku pomoci.

Podle komisařky odpovědné za hospodářskou soutěž Neelie Kroesové ušetří nové nařízení členským státům i EK šetřit čas a peníze tím že odstraní nutnost notifikace, a současně zabrání narušování konkurenčního prostředí.

Nové nařízení přivítal i předseda Unie malých a středních podniků v rámci Evropské lidové strany. Ocenil, že regionální a národní orgány mohou nyní dát jednodušeji malým a středním podnikům peníze, které potřebují na modernizaci nebo rozšíření. Zároveň dodal, že Unie bude pokračovat v boji za vyšší stropy a že dalším logickým krokem musí být hranice 300.000 eur.

Rovněž generální tajemník Evropské unie malých a středních podniků (UEAPME) přivítal zvýšenou pružnost při kumulaci půjček a vyjádřil naději, že nařízení přinese výhody malým a středním podnikům v EU.
Vít Vaníček, předseda SČMBD

Nahoru