Přidat stránku pod názvem:

Družstvo chce skoncovat s monopolem tepláren

Dne 28.5.2009 byl v Havířovském deníku uveřejněn článek Libora Bečáka, který popisuje názor vedení SBD Havířov, jak také řešit problematiku vysokých cen tepla z tepláren.

SBD Havířov se nebojí hájit zájmy družstevníků ani soudní cestou.

 

Havířov/ Vedení Stavebního bytového družstva Havířova dochází trpělivost s monopolním chováním dodavatele tepla. Poměrně rázné stanovisko prezentoval předseda družstva Ivan Kožušník. Zástupci jednotlivých domovních samospráv byli o záměrech družstva informováni v průběhu pondělního Shromáždění delegátů. Předseda druhého největšího správce bytového fondu ve městě tam družstevníky přímo vybízel, aby sami hledali možnosti, jak snížit náklady na bydlení, například právě na dodávkách energií.

 

Úspory zvyšují cenu

 

Důvodem jsou stížnosti družstevníků, kteří si zaplatili zateplení domů, které se však nevyplácí tak, jak by si představovali. Dodavatel, společnost Dalkia, i distributor tepla, Havířovská teplárenská společnost, totiž reagují na snižování odběru tepla zvyšováním cen. “Musíme tlačit na Havířovskou teplárenskou společnost, která má určitou možnost diktátu. Jako družstvo jsme poškozováni. Zhruba třicet procent této firmě platíme jen za to, že jsme připojeni na soustavu, a to aniž bychom odebrali byť jen jeden gigajoule tepla,” řekl předseda Kožušník. Cesta však podle něj nevede přes budování lokálních kotelen, protože by se jednalo nejen o neekologické řešení, ale nebylo by to ani ekonomické.“Cena tepla u nás zatím není tak vysoká, jako například v Čechách, kde teplárny zvýšily cenu, která stavbu kotelny opodstatňuje,” uvedl Kožušník.

            Jednou z ekonomicky přijatelných a dotacemi podporovaných možností je instalace alternativních zdrojů energií. Vedení družstva se nebrání tomu, aby byly domy využity pro vlastní výrobu tepla nebo elektrické energie. Na střechách domů by se tak mohly objevit solární kolektory pro ohřev vody nebo články pro výrobu elektřiny.

            “Záleží na samosprávách jednotlivých domů, zda se k takovému kroku rozhodnou. My takové aktivity podpoříme. Byli jsme se podívat v jiných městech, kde taková zařízení fungují, například v sousední Orlové. Lidé přitom nemusejí zařízení budovat sami, ale střechu mohou pronajmout firmám, které je budou provozovat a dům z toho bude mít určitý podíl,” vysvětlil možnosti Kožušník. Vyloučeno dokonce není ani to, že se do stavby alternativních zdrojů v družstevních domech pustí i kritizovaná Havířovská teplárenská společnost.

            Havířovští družstevníci mohou inspiraci čerpat právě například v sousední Orlové. Tam se někteří družstevníci rozhodli k využívání alternativního zdroje tepla před několika roky. Solární kolektory na střeše tam ohřívají vodu probyty.

            SBD Havířov patří se svým počtem bytů mezi významné odběratele energií a svým rozhodnutím by mohlo dodavatele uvést i do potíží. Po společnosti RPG je SBD druhým největším správcem bytového fondu ve městě. Ve své správě má více než osm tisíc bytů a zhruba osm set garáží.

            O tom, že to vedení družstva myslí vážně, přesvědčil předseda Kožušník i podporou soudního sporu: “Současné zákony a předpisy nás nutí k tomu, aby domy byly napojeny na dálkové soustavy a aby vedení procházela domy bez možnosti zpoplatnění. To se můžeme pokusit změnit. Máme prostředky na to, abychom se i právní cestou pokusili vytvořit precedent, který by naše podmínky zlepšil.”

Nahoru