Přidat stránku pod názvem:

DRUŽSTVA EVROPA - nová organizace zastupující zájmy družstevního sektoru v Evropě

Od roku 2006 je novým pojmem ve slovníčcích evropského družstevnictví název organizace Družstva Evropa . O co se jedná? Jaké má cíle a koho sdružuje? V souvislosti s přípravou na 3. Evropský družstevní konvent (18. - 19. června 2007 v Praze) jsme pro Vás připravili souhrnnou informaci.

Jak vznikla
Vznik organizace Družstva Evropa trval přibližně rok a půl - od procesního zahájení 1. března 2005 až po zakládající shromáždění, které se konalo 11. listopadu 2006. Cílem tohoto společenství je sloučit organizace Mezinárodního družstevního svazu (MDS) a Koordinačního výboru evropských družstevních asociací (CCACE) – evropské družstevní sektorové organizace, národní družstevní mezisektorové členy CCACE a evropské členy MDS - do jednoho subjektu. Podařilo se a od loňského podzimu jsou DRUŽSTVA EVROPA unikátní mezisektorovou organizací zastupující evropská družstva a tvořící oficiální evropský region Mezinárodního družstevního svazu.

Čím se zabývá
DRUŽSTVA EVROPA pro své členy zajišťují zviditelnění, zastoupení, informovanost a jejich zahrnutí do dění na evropské úrovni. Jejich ústředí je výhodně umístěno v Bruselu, v blízkosti sídel evropských institucí, což umožňuje akce jako je lobování, rozvíjení evropských projektů, aktivní zapojování do projektů Evropské unie – jako je projekt sociální odpovědnosti podniků (RSE), sociální dialog, družstevní statistiky – a rozšiřování důležitých informací o legislativním vývoji a o evropských politikách mezi své členy v rámci shromáždění evropského regionu. DRUŽSTVA EVROPA „tvoří síť“ a rozvíjejí informovanost, stejně tak jako uskutečňují výzkumnou a rozvojovou činnost, týkající se budoucnosti družstev, především formou založení „ evropské družstevní observatoře „ v italském Trentu, stejně tak jako založení satelitních účtů ve spolupráci s organizací CIRIEC. DRUŽSTVA EVROPA rovněž organizují konference, semináře, akce na zviditelnění a publikují každoročně zprávu o výkonech družstev v Evropě.

Několik "nudných" čísel
 • DRUŽSTVA EVROPA zahrnují 171 členskou organizaci ze 37 zemí Evropy.
 • DRUŽSTVA EVROPA sdružují více než 256 000 družstevních podniků, jež zaměstnávají téměř 5,5 milionů osob.
 • DRUŽSTVA EVROPA mají 160 milionů jednotlivých členů.

Kdo je členem
Evropská družstva jsou zastoupena v téměř všech profesních činnostech a jsou, specificky strukturována do sedmi evropských sektorů:
 • družstva zemědělská
 • družstevní banky
 • družstevní pojišťovny
 • organizace sociálního bydlení
 • družstva průmyslová/výrobní a poskytující služby
 • družstva spotřebitelská
 • sociální lékárny.

Dlouhodobé statistiky jednoznačně ukazují, že družstva se velmi aktivně podílejí na naplňování základních cílů evropského společenství - podpora zaměstnanosti, sociální podpory a konkurenceschopnosti, sociální odpovědnost a trvalý rozvoj společnosti.

Představenstvo organizace DRUŽSTVA EVROPY


 • Pauline Green (Družstva Velké Británie) – spolu předsedkyně
 • Etienne Pflimlin (Crédit Mutuel, Francie a Evropská asociace družstevních bank EACB) – spolu předseda
 • Marc-Henri Cornely (Evropská asociace sociálních lékáren UEPS)
 • Jean-Claude Detilleux (Družstevní organizace GNC, Francie)
 • Diego Vicente (Evropská organizace pro sociální bydlení CECODHAS)
 • Alfred Domagalski (Národní družstevní rada, Polsko)
 • Jean-Francois Hoffelt (Asociace belgických družstev FEBECOOP, Belgie)
 • Galina Kiseleva (Organizace spotřebních družstev Centrosojuz, Rusko)
 • Carl-Friedrich Leuschner (Svaz Raiffeisen DGRV, Německo)
 • Leif Linde (Družstevní organizace Kooperativa förbundet, Švédsko)
 • Daniel Pavel (Družstevná únie, Slovenská republika)
 • Juan Antonie Pereno (Družstevní organizace COCETA, Španělsko)
 • Guiliano Poletti (Družstevní organizace Legacoop, Itálie)
 • Anne Santamaki (Družstevní organizace SOK, Finsko)
 • Felice Scalvini (Evropská konfederace výrobních družstev CECOP)
 • Petar Stefanov (Družstevní organizace CCU, Bulharsko)
 • Zoltan Szöke (Družstevní organizace AFEOSZ, Maďarsko)
 • Jan Wiesner (Družstevní asociace ČR)

CÍLE PRO ROK 2007


1. Podpora a posílení reprezentativnosti a institucionálního uznání družstev
a) V subsidiaritě se sektory a s mezisektorovými národními organizacemi zvýšit vliv na evropské politiky a na evropské legislativní texty při posilování role Koordinačního výboru DE.
b) Administrovat evropský projekt o evropském sociálním dialogu a na základě výsledků tohoto projektu usilovat o uznání DRUŽSTEV EVROPA za evropského sociálního partnera a za organizaci reprezentující mezisektorové podnikatele a zaměstnavatele.

2. Rozvíjet systém družstevního podnikání v celé Evropě
a) Konsolidovat DRUŽSTVA EVROPA jako evropskou regionální část MDS.
b) Zlepšovat informovanost a přístup k evropským programům, zejména směrem na Balkán, do Ruska, do dalších států SNS při současné podpoře struktur svých členů.
c) Stimulovat zakládání Evropských družstevních společností (SCE).

3. Zlepšovat identitu, zviditelňování a image družstev
a) Vylepšovat družstevní statistiku, a to cestou zpracovávání ročních zpráv o výkonnosti družstev a umisťováním výsledků obsažených v těchto studiích na satelitní účty zemí EU a Eurostatu.
b) Posilovat účast družstev v procesu RSE (sociální zodpovědnost podniků) probíhajícího v EU a oceňovat zkušenosti z procesu budování družstevní značky.
c) Zlepšovat zviditelňování družstev napříč celým hnutím, jejich struktur a koncepcí.

4. Konsolidovat a zvyšovat počet členů v regionu Evropy
a) Konsolidovat počet členů v regionu, na tomto cíli spolupracovat s jednotlivými sektory.
b) Zvyšovat znalosti o členech a rozvíjet služby nabízené členům.

KONTAKTY:
COOPERATIVES EUROPE
Evropský region MDS
Square Ambiorix 32, Bte 2
BE - 1000 Bruxelles
Tél : +32 228 016 09 - Fax : +32 223 528 69
www.coopseurope.coop

Rainer Schlüter
Generální ředitel COOPERATIVES EUROPE
r.schluter@coopseurope_coop (r.schluter@coopseurope_coop?subject=)

Antonina Guarrella
Sekretariát a služby členům COOPERATIVES EUROPE
office@coopseurope_coop (office@coopseurope_coop?subject=) COOPERATIVES EUROPE

Nahoru