Přidat stránku pod názvem:

DPH ve společenství vlastníků jednotek

  Vymezení ekonomické činnosti SVJ

 

Ze stanoviska Ministerstva financí č.j. 18/32823/2008-181 ze dne 25.4. 2008 vyplývá, že dodávky tepla z domovní kotelny provozované společenstvím vlastníků jednotek - právnickou osobou podle zákona o vlastnictví bytů - jsou vždy ekonomickou činností. Jedná se o dodání zboží, u kterého se uplatňuje snížená sazba daně.  SVJ se tedy může z tohoto titulu stát plátcem DPH, a to bez ohledu na to, zda jsou odběrateli tepla výlučně jeho členové - vlastníci bytů a nebytových prostor v domě - nebo i jiné osoby.

Nahoru