Přidat stránku pod názvem:

Daňová opatření obsažená v Liberačním balíčku III

Vláda schválila prodloužení daňových úlev.

  • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
  • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
  • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)

Financni_zpravodaj_2020_c_09.pdf Financni_zpravodaj_2020_c_09.pdf (202,83 KB)

Nahoru