Přidat stránku pod názvem:

ČSOB nabízí úvěry pro SVJ bez zajištění

ČSOB, jako banka, která dosud poskytla nejvíce úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a správě SVJ, opět upravila podmínky a kritéria úvěrování ve prospěch svých klientů.

K zásadním změnám došlo v oblasti požadavku banky na zapojení vlastních zdrojů do financování investiční akce a v požadavcích na zajištění úvěrů, čerpaných zejména malými bytovými družstvy a SVJ. Základní charakteristiky nabízených úvěrů pro BD a SVJ, vč. aktuálních podmínek jejich poskytování, naleznete v přiložených souborech. Jsme přesvědčeni, že prezentované změny budou klienty z řad BD a SVJ vnímány pozitivně a že družstevníkům a vlastníkům výrazně usnadní přístup k úvěrovým prostředkům, tolik potřebným ke zkvalitnění jejich bydlení.
(Pozn.: z pohledu ČSOB je za malé BD považováno takové, které vlastní pouze 1 objekt).

 

Nahoru