Přidat stránku pod názvem:

Češi nesouhlasí s dalšími úlevami pro dlužníky.

Tisková zpráva České asociace věřitelů ze dne 15. 3. 2021

PRŮZKUM: Češi nesouhlasí s dalšími úlevami pro dlužníky. Splácet by měli tak dlouho, dokud nezaplatí celý dluh, myslí si

Má Česko stále přísné zákony směrem k dlužníkům? Češi si to nemyslí. Ačkoliv poslanci budou brzy projednávat další zákony zmírňující pravidla splácení dluhů, většina lidí s nimi nesouhlasí. Osobní bankrot je podle nich už nyní příliš mírný, s jeho navrhovaným zkrácením na 3 roky by souhlasilo jen 10,5 % Čechů. Převážná část lidí by neměnila ani fungující pravidla exekucí – 78 % považuje za správné, že je možné prodat dlužníkův movitý majetek, většina by zachovala i svobodnou volbu exekutora a možnost vymáhat dluh tak dlouho, dokud ho dlužník nesplatí. Vyplývá to průzkumu agentury STEM/MARK, který na přelomu února a března realizovala na reprezentativním vzorku 1 016 lidí.

Podle většiny Čechů (82 %) by měl stát pomocí zákonů zajistit, aby se věřitel dostal ke svým penězům. Naopak pouze necelých 8 % lidí si myslí, že by zákonodárci měli dlužníkům dluhy odpustit. Za neodpustitelné lidé považují všechny typy dluhů od výživného přes odměnu za práci až po hypotéky, spotřebitelské úvěry či poplatky za energie. Vstřícnější by byli u půjček příbuzným či přátelům.

Pouze 16 % lidí považuje za správné, že současná pravidla osobního bankrotu umožňují, aby byly dlužníkovi dluhy smazány i v případě, kdy z nich splatí méně než 30 %. Ještě méně lidí (10,5 %) by podpořilo další zmírnění podmínek oddlužení v podobě jeho zkrácení z aktuálních 5 let na 3 roky, jak navrhuje vláda.

Mezi lidmi dále převažuje názor (56 %), že by věřitel měl mít možnost dluh vymáhat až do té doby, dokud ho dlužník nesplatí. S omezením vymáhání na dobu 3 let, jak navrhuje projednávaná novela exekučního řádu, by souhlasilo pouze 12 % lidí. Tam, kde by splácení dluhu formou srážek ze mzdy trvalo příliš dlouho, by podle většiny respondentů (78 %) měla být zachována možnost, aby exekutor provedl mobiliární exekuci a prodal dlužníkův zbytný movitý majetek.

Průzkum jasně ukazuje, že většina lidí si stále myslí a trvá na tom, že dluhy se mají platit. Výsledky se prakticky neliší od průzkumu, který na toto téma STEM/MARK realizoval před dvěma lety, a to navzdory aktuální nelehké situaci. V odpouštění dluhů by lidé dnes dokonce byli ještě o něco přísnější,“ komentuje výsledky Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů, pro niž byl výzkum agenturou STEM/MARK realizován.

Staněk poukazuje také na to, že postoje občanů jsou v drtivé většině případů odlišné od legislativních změn, které stát v posledních letech zavádí. „Je zřejmé, že pohled zákonodárců je v této věci velmi výrazně zkreslen zájmy a názory hrstky bojovníků za práva dlužníků, kteří jsou bohužel na rozdíl od běžných občanů a věřitelů velmi aktivní v médiích a na sociálních sítích,“ poznamenal.

Pokud by se lidé sami ocitli v pozici věřitele, bylo by pro většinu z nich (86 %) zásadní, aby se domohli zaplacení dluhu v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady. Pouze 6,5 % lidí by souhlasilo s tím, aby věřitel musel před započetím exekuce zaplatit exekutorovi nevratnou zálohu, jak navrhuje novela ministerstva spravedlnosti. „Odměna exekutora by podle většiny lidí měla být odvislá od toho, jak dobře vykonává svoji práci. Vzhledem k tomu, že jsou v kvalitě i úspěšnosti exekutorů velké rozdíly, považuje také převážná část lidí za správné, aby měl věřitel i nadále právo zvolit si exekutora, kterému vymáhání dluhu svěří,“ uzavírá Staněk.


Závěrečnou zprávu z průzkumu ČAV najdete pod následuícím odkazem:

C_AV_Pru_zkum_2021_za_ve_rec_na_zpra_va.pdf C_AV_Pru_zkum_2021_za_ve_rec_na_zpra_va.pdf (2,79 MB)


O České asociaci věřitelů

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit zájmy věřitelských subjektů v České republice. Byla založena 31. prosince 2013 a její vznik byl motivován především skutečností, že zde, na rozdíl od velkého množství organizací bojujících za práva spotřebitelů, dlužníků, zadlužených či předlužených osob, doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich profesní či oborové zaměření. Tuto úlohu dílčím způsobem plnilo několik asociací, komor či zájmových sdružení, většinou se však jednalo o aktivity značně roztříštěné. Záměrem České asociace věřitelů je chránit práva věřitelů nejen z řad velkých institucí, ale i řadových občanů, přispívat ke zlepšení a zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě, která povede ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky.

Více informací naleznete na www.asociaceveritelu.cz.

 

Nahoru