Přidat stránku pod názvem:

Bytová družstva ke schválenému rozpočtu SFRB

Dne 29. září 2004 schválila Vláda ČR na svém zasedání rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení (dále SFRB) na rok 2005. V rámci plánovaných výdajů na různé oblasti bytové politiky byla odsouhlasena také částka 25 milionů Kč na výstavbu družstevních bytů.

Svaz českých a moravských bytových družstev podporuje aktivity hrazené z prostředků SFRB, zejména na opravy panelových domů i na nově vznikající titul družstevní bytové výstavby. Částka 25 milionů Kč, která byla této výstavbě vyhrazena pro příští rok, ovšem příliš neodpovídá celkovým plánům MMR v oblasti podpory družstevního bydlení.

Bytová družstva jsou přesvědčena, že nový zákon o družstevní bytové výstavbě bude schválen a že budou moci nejpozději od 1. července 2005 zahájit výstavbu nových družstevních bytů, které budou trvale nájemního charakteru a tedy nepřevoditelné do osobního vlastnictví. „Očekáváme, že ve SFRB bude dostatek finančních zdrojů na pokrytí zájmu o tento obnovený druh výstavby. Považujeme proto za žádoucí, aby plánovaná částka 25 milionů korun, která je určená na dotace na výstavbu družstevních bytů, byla pro rok 2005 minimálně zdvoj– až ztrojnásobena,“ komentuje schválení rozpočtu Ing. Miloš Hejda, ředitel metodického odboru SČMBD.

TZ041007_rozpocet.doc TZ041007_rozpocet.doc (40,00 KB)
 

Nahoru