Přidat stránku pod názvem:

Aktuality z legislativy: Zákon o zápisu skutečných majitelů byl schválen poslaneckou sněmovnou

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů - sněmovní tisk č. 886 - byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Text schváleného znění je k dispozici v e-knihovně (po přihlášení na webové stránky SČMBD):  https://www.scmbd.cz/file/373/ . K účinnosti zákona tedy zbývá projednat návrh senátem a připojit podpis prezidenta. Pokud proběhne tento proces bez komplikací, měl by zákon nabýt účinnosti na jaře 2021. 

Informace, které jste ohledně návrhu zákona dostali před rokem (viz: https://www.scmbd.cz/file/225/) tedy platí téměř beze zbytku, tzn. v případě BD se budou automaticky „propisovat“ údaje o změně statutárního orgánu z obchodního rejstříku a v případě SVJ zákon předpokládá, že skutečného majitele nemají (povinnost navrhovat k zápisu do rejstříku „skutečného majitele“ tedy bude pro SVJ zrušena). Účinnost zákona je navržena prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení, nastane tedy několik měsíců po vzniku povinnosti SVJ (povinnost navrhnout k registraci skutečného majitele vzniká k 1.1.2021). I přes tento nesoulad doporučujeme, aby SVJ skutečného majitele neevidovala – po účinnosti zákona by musela být tato informace opět z rejstříku vymazána, takže by vynaložené úsilí nebylo efektivní. Stejné stanovisko zastává Ministerstvo spravedlnosti ČR a zdůrazňuje, že stávající právní úprava neobsahuje  žádné sankce, které by byly spojeny s porušením evidenční povinnosti (viz: https://issm.justice.cz).   

Nahoru