Přidat stránku pod názvem:

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Svaz zastupuje členská družstva v jednáních s Vládou ČR, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době členové svazu vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. Mimo správy vlastních bytů a domů členská družstva vykonávají správu pro cca 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Svaz je tak prostřednictvím svých členů největším organizovaným správcem bytových domů v ČR.

Novinky

15

02

2018

OCHRANA ROZVODŮ A TECHNOLOGIÍ PŘED VODNÍM KAMENEM (PR článek)

Autor Ing. Petr Janoušek

Častým problémem domácností napříč celou Českou republikou je tvrdá voda. Tvrdost vody je určena vysokým podílem minerálů především iontů hořčíku a vápníku. Tyto minerály tvoří na různých površích krystalické mřížky, které lidé vnímají jako vodní kámen. Vodní kámen se postupně usazuje v rozvodech a technologiích, které přijdou s tvrdou vodou do styku, až se následně úplně zanesou a jsou neprůchozí. Možná oprava je pouze instalace nových rozvodů, což je pracovně i finančně velmi náročné.

6

02

2018

78. výzva IROP - Energetické úspory v bytových domech III

Autor Ing Martin Hanák

Dne 12. 2. 2018 vyhlásil Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP)  novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III .

27

11

2017

Seminář k aktualizaci Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510

Autor Lubomír Jenč

Dne 12. 12. 2017 (Olomouc) a 13. 12. 2017 (Praha) se uskutečnil seminář k aktualizovaným podmínkám pojištění od roku 2018. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené Pozvánce.

18

10

2017

Program Podpora bydlení pro rok 2018

Autor Ing Martin Hanák

MMR vyhlásilo rozhodnutím č. 48/2017 ze dne 13. října 2017 výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů.

17

10

2017

Stanoviska politických stran k problematice bydlení

Autor Ing Martin Hanák

V souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny  Parlamanetu ČR oslovil svaz na konci června předsedy největších politických stran s nabídkou prezentace jejich stanovisek k aktuálním problémům bytových družstev, SVJ a problematice bydlení obecně. Otázky, které byly Vašim politikům položeny,  najdete v dále uvedeném dopise předsedy svazu Ing. Jana Vysloužila. Reakce politických stran (ne všechny oslovené strany svá stanoviska zaslaly) najdete v přiloženém souboru na konci tohoto příspěvku a to v plné, neupravované podobě v jaké je strany zaslaly.

Všechny novinky