Přidat stránku pod názvem:

57. Konzultační dny - GDPR

Dne 10. 10. 2017 v Praze a 12. 10. 2017 v Přerově. S ohledem na naplnění kapacity sálu v Praze budeme nuceni přistoupit o omezení počtu účastníků na jedno družstvo.

Touto cestou předem informujeme zájemce o účast na 57. KD, že s ohledem na překročení kapacity sálu ( v Praze je již kapacita překročena) budeme nuceni přistoupit k omezení počtu účastníků na jedno družstvo. Klíčem k omezení účasti bude počet spravovaných bytů. Předpokládáme, že výsledkem redukce bude účast maximálně jedné osoby v případě malých subjektů a dvou osob v případech těch největších družstev.  V seznamu přihlášených osob zůstane osoba uvedená v přihlášce na prvním (případně druhém)  místě.

Po ukončení příjmu přihlášek, tj. dne 2. 10. 2017 a konečném vyhodnocení počtu přihlášených, bude pí. Mašínová telefonicky kontaktovat dotčena družstva. 

V případě, že dojde k překročení kapacity sálu i v Přerově, bude obdobným způsobem postupovat i ÚR MaS.

Předem dkujeme všem za pochopení.

Nahoru