Přidat stránku pod názvem:

54. konzultační dny – služby související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů

Dne 14. 2. 2017 v Praze a 16. 2. 2017 v Přerově se uskuteční v pořadí 54. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Hlavním tématem budou   „ Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“.

Program:

 

09.30 – 10.00 hod.     Prezence účastníků (Praha)

10.00 – 11.30 hod.    

1. Stručný přehled právních předpisů ke službám spojeným s bydlením

2. Měření resp. indikace tepla k vytápění

2.1 Metodologie měření tepla v teorii a v praxi (mezinárodní standard, česká právní úprava)

2.2 Praktický příklad výpočtu individuálních úhrad

2.3 Výpočtová metoda - hodnoty parametrů pro výpočet tolerančních mezí úhrad a možnosti regulace rozptýlenosti úhrad

11.30 – 11.45 hod.     Přestávka

11.45 – 13.00 hod.    

3. Centrálně poskytovaná teplá voda – metodika stanovení úhrad, možnosti místního ujednání odlišit se od obecně závazných pravidel

4. Poskytování studené vody a ostatní služby v domě – zásady, parametry a úhrady

5. Ekonomické hodnocení užití služeb - volba metody oceňování služeb s ohledem na odbornost, kontrolovatelnost a požadavek spravedlnosti při stanovení individuálních úhrad; teorie a praxe, názory pro a proti

13.00 – 13.30 hod.     Diskuse


Přednášející:  Ing. Jiří Skuhra, CSc. – konzultant a analytik


Místo konání:         

Čechy – Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

Morava – Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

Nahoru