Přidat stránku pod názvem:

52. konzultační dny – 31. 5. 2016 v Přerově a 7. 6. 2016 v Praze

Dne 31. 5. 2016 v Přerově a 7. 6. 2016 v Praze se uskuteční v pořadí 52. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Na základě požadavku vznesených bytovými družstvy bude tématem konzultačních dnů „Družstevní minimum – bytové družstvo“ .  Program družstevního minima se tedy bude s ohledem na časové možnosti týkat pouze problematiky bytových družstev (ne SVJ).

Pozn.: Seminář „Družstevní minimum – společenství vlastníku jednotek“ se uskuteční jako 53. konzultační dny v předběžných termínech v 22. 9. 2016 v Přerově a 4. 10. 2016 V Praze. (termíny mohou být ještě upřesněny).

Cílem semináře je seznámit nové pracovníky (bez ohledu na jejich specializaci) a členy orgánů družstev se základními předpisy, pravidly, postupy a informacemi z oblasti celé činnosti družstev.

Konzultační dny budou zahájeny v 09.30 a ukončeny do 15,00 hodin

 Pro účast na tomto semináři je nezbytné odeslat vyplněnou přihlášku.

 V případě překročení kapacity sálů přistoupíme k omezení počtu přihlášených osob na jedno družstvo, kdy bude rušena účast osob uvedených v přihlášce na posledním místě.

Místo konání:         

Čechy – Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

Morava – Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

Družstevní minimum – bytové družstvo

 Školení má obecný charakter a jeho cílem je seznámit účastníky se základními předpisy, pravidly, postupy a informacemi z oblasti celé činnosti družstev: základní údaje z historie družstevnictví, informace z oblasti legislativní, ekonomické i technické. Je žádoucí, aby všichni pracovníci družstev měli základní znalosti z uvedených oblastí, přestože nemusí být náplní jejich pravidelné pracovní agendy.  

Program:

 

09.30 – 09.45   Blok I – úvod (Hanák – cca 15 min)

Bytová družstva

 • Definice, obecné pojmy  
 • Stručná historie bytového družstevnictví
 • Současné právní a faktické postavení ve státě
 • ČR – bydlení v číslech

 

09.45 – 11.15    Blok II – Specifika bytového družstva (Horáková – cca 1,5 hodiny)

 • Definice bytového družstva
 • Uspokojování bytových potřeb členů
 • Orgány družstva
 • Samosprávy domů a jejich orgány
 • Členství v družstvu, společné členství manželů
 • Převod družstevního podílu
 • Převody bytů do vlastnictví členů

 

11.15 – 11.30    Přestávka

11.30 – 13,00    Blok III – Hospodaření bytových družstev (Haráková – cca 1,5 hodiny)

 • Hospodaření bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích
 • Předmět činnosti, definice družstevního bytu
 • Nájemné z družstevních bytů a nebytových prostorů, služby spojené s jejich užíváním
 • Zásady hospodaření BD

 

13.00 – 13,15    Blok IV – Účetnictví bytových družstev (Haramulová – cca 15 minut)

 • Základní právní úprava
 • Specifika
 • Inventarizace
 • Účetní závěrka

 

13,15 – 13.30      Přestávka

 

13.30 – 14.30      Blok V – Údržba a provoz bytových domů (Hanák – cca 1 hodina)

 • Statistiky
 • Provoz a údržba bytových domů
 • Podpora oprav a modernizací bytových domů
 • Podpora výstavby bytových domů
 • Stavební zákon – povolování staveb
 • Energetická náročnost budov a novela zákona č. 406/2000 Sb.

 

14.30 – 15,00      Diskuse

Přihláška:

52_KD_Druzstevni_minimum_BD.doc 52_KD_Druzstevni_minimum_BD.doc (36,00 KB)

Nahoru