Přidat stránku pod názvem:

48. konzultační dny - Otázky a odpovědi

Dne 26. 5. 2015 v Praze a 28. 5. 2015 v Přerově se uskuteční v pořadí  48. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 hodin a ukončeny do 13.30 hodin.   Podmínkou účasti je zaslání přihlášky (viz. příloha tohoto článku).


V rámci metodických akcí se stále častěji potýkáme s nedostatkem času na diskusi – otázky a odpovědi.  Proto jsme pro tyto konzultační dny přistoupili ke změně zaběhlého formátu. Hlavní náplní programu budou „otázky a dopovědi“. Pracovníci metodického odboru v úvodu ve stručnosti seznámí účastníky s aktualitami z jednotlivých oblastí a následně pak bude účastníkům dána možnost pokládat dotazy, na které budou pracovníci metodického odboru reagovat.  

 


Program:

 

09.30 – 10.00                Prezence účastníků

10.00 – 10:30                Aktuality z oblasti legislativně-právní, ekonomické a technické

10.30 – 12.00                Dotazy a odpovědi

12:00 – 12.15                Přestávka

12:15 – ??.??                Dotazy a odpovědi

Přednášející: pracovníci metodického odboru SČMBD


Pozn.: Vaše dotazy prosím můžete v předstihu zaslat sekretariátu metodického odboru, tj. na adresu pavlina.masinova@scmbd_cz a to v termínu do 20. 5. 2015 (čím dříve budou dotazy zaslány, tím lépe se na ně budeme moci připravit). Takto položené dotazy budou zodpovídány přednostně.

 


Pro účast na KD je nutno vyplnit a v termínu do 20. 5. 2015 zaslat přihlášku 48._KD_prihlaska.docx 48._KD_prihlaska.docx (13,48 KB). 

Počet účastníků je omezen kapacitou sálů, tzn. v Praze max. 130 a v Přerově 150 účastníků. Vzhledem k avizovanému zájmu o účast na akci je možné, že budeme nuceni omezit počet osob přihlášených z jednoho družstva. O této skutečnosti Vás budeme po vyhodnocení počtu přihlášených informovat (do seznamu účastníků pak budou v tomto případě zapsány osoby/osoba uvedené v přihlášce jako první). S ohledem na výše uvedené doporučujeme přihlášení max. 2 osob z jednoho družstva. 

 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 20. 5. 2015. Přihlášky po tomto termínu nebudou akceptovány.

 

 

Místo konání: Čechy – Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

Morava – Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

 

Pozn.: Změna přednášejících a upřesnění časového harmonogramu možná.

Nahoru