Přidat stránku pod názvem:

40. výročí založení Svazu českých a moravských bytových družstev

V roce 2009 slaví Svaz českých a moravských bytových družstev 40 let svého   působení.

 

SČMBD je nástupcem Českého svazu bytových družstev (ČSBD), který vznikl na ustavujícím sjezdu ve dnech 19. - 20. února 1969. Samotnému oficiálnímu aktu vzniku předcházely dlouhodobé přípravné práce, které je možno vysledovat až do roku 1959.  Šedesátá léta, která vyvrcholila rokem 1968, byla obdobím částečného uvolnění celospolečenské tvrdé centralizace. Svaz tak v tomto období vznikal na částečně demokratických principech, vznikal z iniciativy funkcionářů družstev zdola nikoliv z rozhodnutí ústředních orgánů. Bohužel v následujícím normalizačním období 70-tých let byly demokratické principy postupně potlačovány a docházelo k nedobrovolné integraci družstev, vzniku velkých družstev, a to mnohdy proti vůli členů. V tomto období v bytové výstavbě dostává přednost kvantita před kvalitou v důsledku čehož se dodnes potýkáme s vadami a poruchami panelové výstavby.  V letech 1970 - 1989 se družstevně realizovalo ročně v ČR cca 20 000 bytů, nejvíce jich bylo postaveno v roce 1970 - 34,8 tisíc.

Z hlediska dalšího historického vývoje byl zásadním obratem rok 1989, kdy dochází k přechodu od centrálního plánovaného hospodářství k tržní ekonomice. Tyto změny se samozřejmě nemohly nedotknout Svazu a bytových družstev. Dne 29. a 30. ledna 1990 se konala celonárodní konference ČSBD. Ta se omluvila všem funkcionářům a pracovníkům bytových družstev, ČSBD a podniků ČSBD, kterým byla v letech normalizace znemožněna činnost pro jejich lidské a politické postoje. Na následujícím  mimořádném sjezdu ČSBD byla změněna organizační struktura svazu tak, aby složením a počtem pracovníků a jejich kvalitou odpovídala novým podmínkám a úkolům. Český svaz bytových družstev se přejmenoval na Svaz českých a moravských bytových družstev. V následujících letech postupně došlo k transformaci bytových družstev a začal proces privatizace družstevních bytů. Současně skončila družstevní bytová výstavba. Vznikala nová družstva, stávající se stabilizovala. Prvořadým úkolem těchto „nových" družstev je modernizace bytového fondu a nabídka kvalitních služeb na konkurenčním trh s bydlením, vycházející podstaty družstevní myšlenky.


Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev či společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době svaz sdružuje cca 700 bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, která vlastní či spravují cca. 700 000 bytových a nebytových jednotek. V rámci svazu je tak sdruženo přibližně 17 % veškerého bytového fondu v České republice.

Nahoru