Přidat stránku pod názvem:

4. ŘÍJNA 2007: Seminář k návrhu nového zákona o vlastnictví bytů

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 4. října 2007 od 14 hodin v jednacím sále Poslanecké sněmovny seminář k návrhu zákona o vlastnictví bytů . Jedná se o téma, které se bytových družstev velmi dotýká.

Pro úspěšné projednání tohoto návrhu je nezbytné vyslechnout všechny připomínky a náměty a včas diskutovat se zástupci odborné veřejnosti ještě předtím, než se návrhem nového zákona bude zabývat vláda. Věříme proto, že možnost účasti na tomto semináři přivítáte a využijete.


Zástupci ministerstva na semináři představí koncepční rámec nového zákona, východiska navrhované úpravy, předmět spoluvlastnictví a vlastnictví a jejich vymezení, dále práva k pozemkům, převody jednotek, sjednocení postupu převodu u různých právnických osob, práva a povinnosti vlastníku jednotek, vznik, orgány a kompetence společenství vlastníků jednotek atd.

Jako účastníci semináře budete mít možnost vznášet dotazy i připomínky. Ministerstvo pro místní rozvoj se všemi náměty hodlá seriózně zabývat tak, aby návrh nového zákona předložený vládě měl maximální předpoklady pro klidné projednání v obou komorách Parlamentu. Je asi zbytečné připomínat, že praxe novou právní úpravu vlastnictví bytů akutně potřebuje.

Ještě letos dostane návrh zákona vláda a během príštího roku jej projedná Parlament - tak aby mohl zákon nabýt účinnosti od 1. ledna 2009.

Text návrhu nového zákona najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Tištěnou verzi návrhu zákona dostanou účastníci semináře přímo na místě.

Nahoru