Přidat stránku pod názvem:

39. konzultační dny – 5. 2. 2013 v Praze a 7. 2. 2013 v Přerově

Dne 5. 2. 2013 v Praze a 7. 2. 2013 v Přerově se uskuteční v pořadí 39. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

V návaznosti na otevření programu PANEL 2013+ bude hlavním bodem programu výklad nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů a dále pak související téma využití tepelných čerpadel v bytových domech.

Program:

09.30 - 10.00        Prezence

10.00 - 11.15        PANEL 2013+ (nařízení vlády č. 468/2012 Sb.),     František Hadáček, SFRB

11.15 - 11.30        Přestávka

11.30 - 12.45        Využití tepelných čerpadel v bytových domech, Roman Zdráhal, David Zubík, ASPRO družstvo služeb a prací

12.45 - 13.00        Nová Zelená Úsporám - aktuální informace,  Martin Hanák, SČMBD

                         

Místo konání:         

Čechy - Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

Morava - Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

Pozn.: Změna přednášejících a upřesnění časového harmonogramu možná.

Nahoru