Přidat stránku pod názvem:

37. konzultační dny

Ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení jsme pro Vás připravili další kolo konzultačních dní, a to v termínech – 4. 9. 2012 v Praze a 6. 9. 2012 v Přerově

Program:

09.30 - 10.00   

Prezence

10.00 - 10.50   

Úvod - představení změn v přístupu a formách podpor

Mgr. Ing. František Steiner, PhD, náměstek ředitele SFRB

10.50 - 11.40   

Nové a inovované programy podpory bydlení (NV 299/2001 Sb., 370/2004 Sb., 284/2011 Sb.)

Ing. František Hadáček, ředitel sekce podpor SFRB

11.40 - 11.55   

Přestávka

11.55 - 12.45   

Realizace Finančního nástroje JESSICA

Ing. Milan Kašpar, tajemník Holdingového fondu

12.45 - 13.00   

Notifikace programů SFBR a problematika veřejné podpory

Mgr. Ing. František Steiner, Ph.D., náměstek ředitele SFRB

                   

Místo konání:  

Čechy - Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

Morava -  Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

Pozn.: Změna přednášejících a upřesnění časového harmonogramu možná.

Nahoru