Přidat stránku pod názvem:

3. EVROPSKÝ DRUŽSTEVNÍ KONVENT V PRAZE

České družstevnictví se dočkalo velkého ocenění. Praha hostí ve dnech 18. a 19. června 2007 v TOP HOTELU Praha 3. evropský družstevní konvent svolaný organizací DRUŽSTVA EVROPA . Pražské setkání je součástí dlouhodobého projektu SPP - Program sociálního partnerství . Za českou stranu je spoluorganizátorem akce Družstevní asociace ČR, v jejímž čele právě na rok usedl předseda SČMBD Vít Vaníček.

Hlavním tématem jednání Konventu je problematika evropského sociálního dialogu a nalézání možností zapojení družstevního sektoru do rozvoje tohoto dialogu. Jinak řečeno - jak mohou družstva a jejich členové přispět k řešení specifických společenských problémů.

Fakt, že se 3. Družstevní konvent koná právě v Praze, není jen uznáním českého družstevnictví, ale také velikou příležitostí pro nás - ukázat představitelům evropských komunitárních orgánů, jak vnímá družstevnictví - jako specifickou formu podnikání - česká politická a státní reprezentace a jak se naši představitelé k rozvoji sociálního dialogu staví. Prostřednictvím Konventu a jeho závěrů máme možnost opět o kousek popostrčit náš dialog se zástupci nové vlády, případně k posílení našich aktivit mezi poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a k hledání forem spolupráce s českými europoslanci.

Obsah předchozího odstavce je možná pro většinu z Vás příliš teoretický a nevidíte v něm praktický význam Konventu pro Vás osobně. Kdyby nic jiného, bude to jedinečná příležitost setkat se a vyměnit si zkušenosti s kolegy z různých evropských zemí, z různých družstevních svazů, se zástupci institucí Evropské komise a s našimi politiky. A být jako zástupci našeho svazu při tom, když se "tvoří dějiny".

Jednání evropského družstevního konventu v Praze je z našeho pohledu zajímavé zejména pro:

  • představitele bytových družstev
  • představitele odborových organizací
  • zaměstnavatele
  • aktivní politiky

Dovolte tedy, abych Vás jménem svým i jménem kolegů z vedení SČMBD pozval na 18. - 19. června do Prahy na 3. Evropský družstevní konvent. Pracovními jazyky budou čeština, francouzština, angličtina, italština a ruština, překlad je zajištěn.

PŘIHLÁŠKY
  • Zajišťuje je a distribuuje Družstevní asociace ČR (kontakt: 222 312 494, e-mail: sekretariat@dacr_cz).
  • Uzávěrka přihlášek je 25. května 2007.
  • Ale pro přihlášené do 15. dubna platí zvýhodněný registrační poplatek 175,- EUR za osobu! (poplatek zahrnuje dokumenty, kávu o přestávkách, 2 obědy, jednu večeři)

3. Evropský družstevní konvent proběhne za finanční podpory Evropské komise a podpory evropského komisaře Vladimíra Špidly, zodpovědného za politiku zaměstnanosti a evropský sociální dialog.

František Tlapák
manažer pro vnitřní a vnější komunikaci SČMBD

 

Nahoru