Přidat stránku pod názvem:

170 let družstev - logo

Družstevní asociace České repubvliky ve spolupráci s členskými svazy připravila společné logo ke 170. výročí existence družstev na našem území.


Představenstvo DA ČR tímto žádá všechny členy jednotlivých svazů, aby zvážili zapracovaní loga do svých  firemních materiálů, podkladů a webových prezentací a pomohli tak propagovat pro všechna družstva významné výročí.

Za tuto spolupráci Vám jménem DA ČR děkujeme.


170let_druzstev.jpg

170let_druzstev3.jpg

170let_druzstev2.png


Pod následujícím odkazem máte možnost získat logo v různých elektronických formátech a v různých grafických variantách:

export.rar export.rar (8,63 MB)

Logo je připraveno v rúzných variantách a ve dvou jazykových mutacích (česky a anglicky).

Nahoru