Přidat stránku pod názvem:

14. valná hromada SČMBD: v čele svazu stojí i nadále Ing. Vít Vaníček

(TISKOVÁ ZPRÁVA) V pořadí 14. valná hromada Svazu českých a moravských bytových družstev přinesla do života svazu a jeho členů dvě důležité změny. Delegáti valné hromady schválili 14. června 2007 po dvouleté diskusi znění nových stanov SČMBD, které především odstraňují dosavadní komorový systém hlasování (Čechy vs. Morava).

Současně delegáti zvolili do čela svazu nové představitele. Předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev bude i po další čtyřleté funkční období Ing. Vít Vaníček, do nově vytvořených funkcí neuvolněných místopředsedů byli zvoleni JUDr. Otakar Šiška (SBD Přerov) a RNDr. Jiří Bárta (OSBD Česká Lípa).

Rok od konání předchozí valné hromady byl pro SČMBD a jeho členské organizace naplněný především prací. „Charakteristickým znakem uplynulého období je výrazný nárůst objemu oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a společenství vlastníků. Můžeme očekávat pokračování tohoto nárůstu i v příštích letech. Jsem rád, že k tomu významně přispívá i práce Svazu českých a moravských bytových družstev. Daří se nám také postupně odstraňovat některé negativní důsledky privatizace družstevních bytů, spočívající především v problémech smíšeného vlastnictví, i posilovat ekonomiku družstev a jejich postavení ve společnosti,“ shrnul v úvodu svého vystoupení předseda svazu Ing. Vít Vaníček.

Pozitivní informací je, že členská základna SČMBD je stabilizovaná. „Po odchodu několika velkých pražských bytových družstev z našeho svazu v roce 2005 žádné dramatické odstředivé tendence nejsou, takže Svaz českých a moravských bytových družstev má stabilně kolem 680 členských organizací,“ říká Vít Vaníček.
(viz Příloha 1)
Z řady konkrétních výsledků práce Svazu českých a moravských bytových družstev v uplynulém roce stojí určitě za připomenutí vliv na podobu zákonů a dalších právních norem upravujících činnosti bytových družstev a sdružení vlastníků jednotek. „Například do stavebního zákona jsme prosadili, aby účastníkem územního a stavebního řízení bylo společenství vlastníků jednotek a aby byla omezena pravomoc jednotlivých vlastníků. Předpokládáme, že to výrazně zjednoduší celý proces. Za významnou považujeme také skutečnost, že podle nového znění zákona bude za stavební úpravu, a tedy změnu stavby se všemi důsledky, považováno i zateplení pláště budovy,“ vyjmenovává Vít Vaníček několik příkladů. SČMBD prosazoval zájmy družstev při úpravě pravidel programu PANEL (na základě požadavků Evropské komise), přispěl k zachování pětiprocentní sazby DPH na stavební práce prozatím alespoň do konce roku 2007 atd.

Asi nejviditelnější díl práce odvádějí bytová družstva a SČMBD na poli oprav vad panelových technologií – včetně využívání podpůrného programu PANEL. „Díky svazové metodické podpoře a propagaci na mnoha seminářích se naši členové naučili tento program používat stejně dobře, jako Státní fond rozvoje bydlení a Českomoravská záruční a rozvojová banka," potvrdil Vít Vaníček známý fakt, že rok 2006 a první měsíce letošního roku přinesly obrovský nárůst počtu realizovaných rekonstrukcí. 

Výborným výsledkem se mohou pochlubit i poradenská konzultační střediska SČMBD k programu PANEL zřízená při regionálních Úřadech rad. „Na rozdíl od jiných poskytovatelů konzultační činnosti v rámci programu PANEL poskytují naše konzultační střediska bezplatně, což představuje úsporu pro členská družstva ve výši téměř 45 mil Kč. A vzhledem k celkovému počtu cca 70 evidovaných středisek je skutečnost, že bylo v síti 8 svazových středisek zpracováno cca 40 % všech posouzených žádostí, dokladem o kvalitní práci a poctivém přístupu středisek zřízených v rámci SČMBD,“ uzavírá Vít Vaníček další téma. (viz Příloha 2 a Příloha 3)

V příštích měsících činnosti se bude SČMBD dále věnovat své hlavní roli zástupce a koordinátora bytových družstev, hájení jejich zájmů vůči státní administrativě a dalším subjektům a metodicko-vzdělávací činnost. Podstatné také bude zajištění pokračování rekonstrukcí panelových bytových domů z finanční podporou státu. „Důležité pro nás je udržet důvěryhodnost a stabilitu bytových družstev, kterou se nám podařilo v posledních letech výrazně zvýšit. Dokládá to například pozitivní změna v chování finančních institucí a médií vůči družstvům i našemu svazu,“ vysvětluje Vít Vaníček a závěrem dodává: „Bytová družstva našeho svazu prošla bouřlivým vývojem. Přežila různé politické koncepce a musela čelit mnoha výzvám. To, že dlouhodobě úspěšně existují, svědčí o správnosti základní družstevní myšlenky o spolupráci a solidaritě.“

František Tlapák
manažer vnitřní a vnější komunikace 

TZ_SCMBD_07_06_15_14._valna_hromada_potvrdila_ve_funkci_predsedy_svazu_Vita_Vanicka.pdf TZ_SCMBD_07_06_15_14._valna_hromada_potvrdila_ve_funkci_predsedy_svazu_Vita_Vanicka.pdf (97,99 KB)
TZ_SCMBD_14VH_Priloha1_clenska_zakladna.pdf TZ_SCMBD_14VH_Priloha1_clenska_zakladna.pdf (108,14 KB)
TZ_SCMBD_14VH_Priloha2_vysledky_stredisek_SCMBD.pdf TZ_SCMBD_14VH_Priloha2_vysledky_stredisek_SCMBD.pdf (122,43 KB)
TZ_SCMBD_14VH_Priloha3_srovnani_CMZRB_SCMBD_graf.pdf TZ_SCMBD_14VH_Priloha3_srovnani_CMZRB_SCMBD_graf.pdf (140,58 KB)
 

 

Nahoru