Přihlásit

Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo
Registrace

Kalendář akcí

« 2017 »
« listopad »
  Po Út St Čt So Ne
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      

Kontakt

SČMBD
Podolská 50
147 01 Praha 4
+420 241 430 510
scmbd@scmbd_cz

Úřad rady pro hl. m. Prahu

Adresa:

Podolská 50

Praha 4, 147 01

Tel.: 222 591 315, 271 774 414
Fax: 222 591 315
 E-mail: ur.praha@scmbd_cz

Ředitel: Renata Šimečková, tel./zázn./fax. 222 591 315, 241 087 150


e-mailova adresa je tvořena dle vzoru: ur.praha(zavináč)scmbd.cz


Úřední hodiny: středa 8,00-11,00 a 12,00-17,00
ostatní dny dle telefonické dohody

PRAGOBYD tel.: 222 591 315, 271 774 414

E-mail :   ur.praha@scmbd_cz

Úřad je zřízen jako regionální pracoviště k naplňování základních funkcí SČMBD, tj. sdružovací, zastupitelské, metodicko-vzdělávací, informační a organizační v rámci působnosti hl. m. Prahy.

RADA PRAŽSKÝCH ČLENSKÝCH DRUŽSTEV SČMBD (RPČD SČMBD)

Informační stránky Úřadu Rady

Svaz českých a moravských bytových družstev je sdružením právnických osob podle § 20f a násl. občanského zákoníku. Svaz sdružuje bytová družstva, SVJ nebo sdružení těchto družstev a SVJ, další právnické osoby s obdobnou činností (dále jen BD), které jsou založeny a řídí se takovými principy jako jsou dobrovolné a otevřené členství, demokratické řízení, svépomoc, rovnost, spravedlnost, solidarita, samostatnost a nezávislost.

V rámci jednotlivých regionů se bytová družstva sdružují do rad (v Praze RPČD SČMBD) či sdružení při těchto radách (v PRAZE PRAGOBYD), které v rámci své činnosti plní úlohu informačně poradenského střediska v oblastech:

 • aplikace legislativně právních změn a aplikace zákonů do praktické činnosti družstev
 • běžné legislativně právní činnosti družstev
 • napomáhání družstvům při zpracování změn vnitřních organizačních norem, jednacích a volebních řádů a stanov
 • metodicko-poradenské činnosti v oblastech
  • provozně technické
  • ekonomické
  • účetnictví
  • daňové poradenství
  • financování, úvěrování a cenové politiky
  • vnitrodružstevní problematice
  • předpisů na úseku BOZ a PO
  • periodických revizí instalací a zařízení zajišťovaných majitelem či správcem objektu
 • organizace výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy, za tím účelem svolávání porad, školení a seminářů funkcionářů či pracovníků družstev se zaměřením programu na jednotlivé uvedené oblasti
 • správy a tvorby databáze údajů bytového družstevnictví v hl. m. Praze
 • vyřizování podnětů BD v souladu se stanovami SČMBD
 • komplexní a systematické informovanosti o úkolech, usneseních a opatřeních orgánů SČMBD
 • návrhů na přijetí družstev za členy SČMBD a naopak i návrhy na ukončení členství
 • řešení problémů v dodavatelsko-odběratelských vztazích mezi BD a dodavateli médií či služeb v hl. m. Praze
 • organizuje a zajišťuje kontakty a jednání s orgány státní správy regionu a jimi řízených organizací k zajištění vzájemné spolupráce a úkolů programů na zvelebení regionu
 • prodeje publikací SČMBD
 • organizace pomoci malým i nově vznikajícím družstvům privatizací obecního majetku při tvorbě administrativních a právních základů družstva a zajišťování správy a provozu s pomocí velkých bytových družstev v hl. m. Praze
 • dodávání „Zpravodaje SČMBD“, který upozorňuje na nové zákony a předpisy

Kromě výše uvedeného v rámci členského příspěvku zajišťuje ÚR i nadstandardní služby vlastními silami nebo zprostředkovaně v rámci „Směrnice pro poskytování individuálních honorovaných služeb“.

V současné době se v rámci RPČD včetně PRAGOBYDU sdružuje 500 různorodých bytových družstev od nejmenších pětičlenných. Z tohoto rozpětí se také rekrutuje rozdílnost potřeb a zájmů jednotlivých družstev. Další část, zejména malých družstev, zůstává stát mimo struktury SČMBD, i když mnohdy využívají jejich služeb a informací od sousedících malých družstev – členů SČMBD. Z dlouhodobých zkušeností RPČD, ověřovaných prováděnými průzkumy potřeb a zájmů malých družstev, se potvrdila i potřeba pomoci ze strany družstev s profesním aparátem. Jedním z důvodů je i různá úroveň práce správcovských firem, včetně realit.kanceláří, které spravují družstevní majetek a přitom mají malé znalosti družstevních zásad, předpisů a norem. Obdobně se týká v některých případech i advokátů a notářů. Uvádíme proto přehled pražských bytových družstev s profesním aparátem i s uvedením typu služby a územním působení k Vašemu možnému využití.

Družstvo

Adresa družstva územní působení

Kontaktní osoba telefon

Druh služby

         

                E-mail

 SBD AREA

Ježovská 303/2b

150 00 Praha 5 obvod Praha 5, Modřany

p. Nepevný 257223382

správa objektu vedení účetnictví související informace

       area.nepevny@email_cz

     

       sbdm@volny_cz

  

    anna.prchalova@lbdpraha7_cz

  

     sbd_remostav@volny_cz

  

   bdzizkov@seznam_cz

  

SBD Budovatelů metra

Frostova 339

109 00 Praha 10 obvod Praha 4,10,15

p. Černý 271011121

správa objektu vedení účetnictví související informace

Lidové bytové družstvo Praha 7

U Uranie 12/1362

170 00 Praha 7 obvod Praha 7

Ing. Prchalová

220873126

správa objektu vedení účetnictví související informace

SBD Remostav

Bazovského 1117

163 00 Praha 6 obvod Barrandov, Řepy, Dědina, Praha 13

pí. Nováková

235010152

správa objektu vedení účetnictví související informace a dozor nad investiční činností

BD Žižkov

Pod lipami 64

130 00 Praha 3 obvod Praha 2, 3, 7

Ing. Železný 266310068 603931064

správa objektu vedení účetnictví související informace

Nahoru